SIMPONI 50MG ABACUS OPL INJ 1X0,5ML VOOR

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Simponi bevat de werkzame stof golimumab.Simponi behoort tot een groep geneesmiddelen met de naam 'TNF-blokkers'. Bij kinderen van 2 jaar en ouder wordt Simponi gebruikt voor de behandeling van polyarticulaire juveniele idiopathische artritis.De werking van Simponi berust op het blokkeren van de werking van een eiwit dat 'tumornecrosefactor-alfa' (TNFα) wordt genoemd. Dit eiwit speelt een rol bij de ontstekingsprocessen in het lichaam, en door dit eiwit te blokkeren kan de ontstekingsactiviteit in uw lichaam worden verminderd.Polyarticulaire juveniele idiopathische artritisPolyarticulaire juveniele idiopathische artritis is een ontstekingsziekte die gewrichtspijn en -zwelling veroorzaakt bij kinderen. Als u polyarticulaire juveniele idiopathische artritis heeft, zult u eerst andere geneesmiddelen krijgen. Als u onvoldoende op deze geneesmiddelen reageert, zult u Simponi krijgen in combinatie met methotrexaat om de ziekte te behandelen.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.Hoeveel Simponi wordt er gegeven?Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis bij kinderen van 2 jaar en ouder:

  • Kinderen met een gewicht van minder dan 40 kg:De aanbevolen dosering van Simponi voor kinderen die minder dan 40 kg wegen, is afhankelijk van hun gewicht en lengte. Uw arts zal u vertellen wat de juiste dosis is om te gebruiken. De dosis moet eenmaal per maand worden toegediend, altijd op dezelfde dag van de maand.
  • Kinderen met een gewicht van ten minste 40 kg:Voor kinderen met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kg is een voorgevulde pen of voorgevulde spuit met een vaste dosis van 50 mg verkrijgbaar. Voor de 50 mg dosis zie rubriek 3 'Hoe gebruikt u dit middel?' van de Simponi 50 mg voorgevulde pen of voorgevulde spuit bijsluiter.
  • Overleg met uw arts voordat u de vierde dosis toedient. Uw arts zal bepalen of u uw behandeling met Simponi moet voortzetten.Hoe wordt Simponi gegeven?
  • Simponi wordt toegediend via een onderhuidse (subcutane) injectie.
  • Bij aanvang van de behandeling kan Simponi worden geïnjecteerd door uw arts of verpleegkundige. U en uw arts kunnen echter ook besluiten dat u Simponi zelf bij uzelf of uw kind kunt gaan injecteren. In dat geval zult u uitleg krijgen over hoe u de Simponi-injecties moet toedienen.Als u vragen heeft over het injecteren van het geneesmiddel bij uzelf, raadpleeg dan uw arts. U vindt gedetailleerde "Instructies voor gebruik" in deze bijsluiter.Heeft u te veel van dit middel gebruikt?Vertel het direct aan uw arts of apotheker als u te veel Simponi heeft gebruikt of toegediend heeft gekregen (ofwel door te veel te injecteren tijdens een enkel toedieningsmoment ofwel door te vaak een dosis toe te dienen). Neem altijd de buitenverpakking en deze bijsluiter mee, ook al is de verpakking leeg.Bent u vergeten dit middel te gebruiken?Als u bent vergeten om Simponi op de geplande datum te injecteren, dien dan direct als u eraan denkt de vergeten dosis toe.Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.Wanneer moet u de volgende dosis injecteren:
  • als u minder dan 2 weken te laat bent, injecteer de vergeten dosis dan direct nadat u er aan denkt en blijf het oorspronkelijke schema volgen.
  • Als u meer dan 2 weken te laat bent, injecteer de vergeten dosis dan direct nadat u er aan denkt en vraag uw arts of apotheker wanneer u de volgende dosis moet toedienen.Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.Als u stopt met het gebruik van dit middelAls u overweegt om met Simponi te stoppen, raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker.Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Indicatie

Simponi bevat de werkzame stof golimumab.Simponi behoort tot een groep geneesmiddelen met de naam 'TNF-blokkers'. Bij kinderen van 2 jaar en ouder wordt Simponi gebruikt voor de behandeling van polyarticulaire juveniele idiopathische artritis.De werking van Simponi berust op het blokkeren van de werking van een eiwit dat 'tumornecrosefactor-alfa' (TNFα) wordt genoemd. Dit eiwit speelt een rol bij de ontstekingsprocessen in het lichaam, en door dit eiwit te blokkeren kan de ontstekingsactiviteit in uw lichaam worden verminderd.Polyarticulaire juveniele idiopathische artritisPolyarticulaire juveniele idiopathische artritis is een ontstekingsziekte die gewrichtspijn en -zwelling veroorzaakt bij kinderen. Als u polyarticulaire juveniele idiopathische artritis heeft, zult u eerst andere geneesmiddelen krijgen. Als u onvoldoende op deze geneesmiddelen reageert, zult u Simponi krijgen in combinatie met methotrexaat om de ziekte te behandelen.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
  • U heeft tuberculose (tbc) of een andere ernstige infectie.
  • U heeft matig of ernstig hartfalen.

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, neem dan voordat u Simponi gaat gebruiken contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Details
CNK4127478
Bijsluiter