Paracetamol Codeine Teva 500mg/30mg Film.tabl 90

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

De duur van de behandeling moet beperkt blijven tot 3 dagen en indien de pijn niet doeltreffend wordtverlicht, moet men de patiënten/verzorgers aanraden om een arts te raadplegen.

  • Volwassenen ouder dan 18 jaar:

Eén of twee tabletten niet frequenter dan om de 4 uur, met een maximumvan 8 tabletten per 24 uur.

Maximale dagdosis:

• De maximale dagdosis van paracetamol mag niet meer dan 4000 mg bedragen.

• De maximale enkelvoudige dosis is 1000 mg (2 tabletten).

  • Ouderen:

Dezelfde dosisaanbevelingen als bij volwassenen; een lagere dosis kan echter vereist zijn. Ziewaarschuwingen.

  • Leverinsufficiëntie

Paracetamol moet met voorzichtigheid worden gebruikt in geval van leverinsufficiëntie.

  • Chronisch alcoholisme

Chronisch alcoholverbruik kan de toxiciteitsdrempel van paracetamol verlagen. Bij deze patiënten moet hettijdsinterval tussen 2 dosissen minimum 8 uur zijn. Er mag niet meer dan 2 g paracetamol per dag wordeningenomen.

  • Pediatrische patiënten:

Adolescenten ≥16 jaar met een lichaamsgewicht van meer dan 50 kg:

Eén of twee tabletten niet frequenter dan om de 6 uur, met een maximum van 8 tabletten per 24 uur.Kinderen van 12 tot 15 jaar: Eén tablet niet frequenter dan om de 6 uur, met een maximum van 4 tablettenper 24 uur.

Kinderen jonger dan 12 jaar:

Codeïne mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar omwille vanhet risico op opioïde toxiciteit als gevolg van de variabele en onvoorspelbare omzetting van codeïne inmorfine.

Wijze van toediening

Paracetamol/Codeine Teva filmomhulde tabletten zijn bestemd voor oraal gebruik.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 30mg codeïnefosfaathemihydraat en 500mg paracetamol

Hulpstof met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat minder dan 23 mg natrium.

  • Tabletkern:

Povidon K29/K32

Magnesiumstearaat

Watervrij colloïdaal siliciumdioxide

Talk

Natriumcroscarmellose

Copovidon (25.2-30.8)

Microkristallijne cellulose

  • Tabletomhulling:

Hypromellose (E464)

Macrogol (E1521)

Talk (E553b)

Titaandioxide (E171)

Indicatie

Voor de verlichting van matige tot ernstige pijn bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.

Codeïne is geïndiceerd voor patiënten ouder dan 12 jaar voor de behandeling van acute matige pijn die nietkan worden verlicht door andere pijnstillers zoals paracetamol of ibuprofen (alleen).

Details
CNK3833100
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte93 mm
Lengte123 mm
Diepte76 mm
Bijsluiter