Frusamil Comp 56 X 40mg/5mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Frusamil® behoort tot de groep van de diuretica (waterafdrijvende middelen) gecombineerd met een kaliumsparend middel.

Frusamil® is aangewezen bij de behandeling van vochtophoping (oedeem) of van een te hoge bloeddruk (hypertensie) waarvoor een combinatie van furosemide en amiloride hydrochloride is vereist.

Gebruik

Volwassenen > 14 jaar

 • Startdosis: 1 tablet /dag.
 • Eventueel verhogen tot 2 tabletten /dag tot de gewenste diurese wordt verkregen

Toedieningswijze

 • De tabletten 's morgens innemen
Samenstelling

Amiloride hydrochloride 5 mg per tablet.

Hulpstoffen:

 • Natriumcarboxymethylzetmeel (type A)
 • microkristallijne cellulose
 • oranjegeel S (E 110)
 • lactosemonohydraat
 • magnesiumstearaat
 • maïszetmeel
 • watervrij colloïdaal siliciumdioxide
 • talk
Indicatie
 • Oedeem of hypertensie waarvan de controle een associatie van furosemide en amiloride vereist.
Contra indicatie

- Hyperkaliëmie (serumkalium > 5,3 mmol/liter).- Bijnierinsufficiëntie.- Patiënten met een verstoorde nierfunctie en een creatinineklaring lager dan 30 ml/min. en per 1,73 m2 lichaamsoppervlak, acute nierinsufficiëntie of anurie.- Elektrolytenstoornissen.- Toestand van dehydratatie of shock.- Precomateuze of comateuze toestand geassocieerd met hepatische encephalopathie.- Hypovolemie.- Gelijktijdige inname van kaliumsupplementen of van kaliumsparende diuretica.- Bekende overgevoeligheid voor furosemide, amiloride of één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen. Patiënten die allergisch zijn voor sulfonamiden (bijv. de antibiotica van het sulfamide type of de sulfonylurea) kunnen een kruisallergie vertonen met furosemide.- Frusamil is gecontraïndiceerd bij kinderen aangezien zijn onschadelijkheid in deze leeftijdsgroep niet werd vastgesteld.- Belangrijke hypokaliëmie. Maar, als er hypokaliëmie optreedt tijdens de behandeling, kan deze meestal gecorrigeerd worden zonder de toediening van Frusamil te onderbreken.- Belangrijke hyponatriëmie.- Zwangerschap.- Borstvoeding.- Omwille van de aanwezigheid van lactose in het preparaat, is dit geneesmiddel gecontraïndiceerd bij patiënten met galactose-intolerantie, Lapp lactase deficiëntie of glucose-galactose malabsorptiesyndroom (zeldzame erfelijke ziekten).

Details
CNK0664466
FabrikantenSanofi
Breedte68 mm
Lengte90 mm
Diepte30 mm
Verpakkingshoeveelheid56
Bijsluiter